Geometriaa ja hahmottamista, osa 2 – ulkona

Geometrisia tehtäviä ja hahmottamisharjoituksia jatkettiin eskarissa tällä kertaa ulkona. Leikein ja toiminnallisten tehtävien kautta harjoittelimme ja kertailimme tasokuvioita, havainnointitaitoja sekä motoriikkaakin. Oppimisympäristönä toimi koulun piha ja pihan vieressä oleva metsikkö. Aikaa tähän kokonaisuuten käytimme noin tunnin verran. Mukana oli seuraavaavanlaisia tehtäviä, jotka toteutettiin pienryhmä- tai parityöskentelyn keinoin.

1.Kim-leikkiä

Kim leikin aluksi jokainen sai tehtäväkseen kerätä oman alustansa päälle viisi luonnonmateriaalia olevaa asiaa tai esinettä. Piti siis miettiä, mitkä ovat peräisin luonnosta ja mitkä eivät. Lisäksi kaikkien materiaalien tuli olla erilaisia, joten alustalle ei voinut kerätä esim. viittä vaahteran lehteä. Pieneltä alueelta löytyi mukavasti kaikenlaista, vai mitä…

imageimage

Seuraavaksi lapset jaettiin pareihin, jotka pelasivat Kim-peliä. Ensin valittiin jomman kumman alusta ja käytiin läpi, mitä alustan päällä on. Sitten toinen pareista laittoi silmät kiinni ja toinen piilotti jonkun esineistä. Tämän jälkeen piti havainnoida ja kertoa, mikä esine oli kadonnut. Peliä pelattiin monta kertaa siten, että toimittiin vuoroin piilottajana ja arvaajana.

imageimage

2. Kerro kuka olen

Tässä leikissä jatkettiin edelleen pareittain työskennellen. Opettaja kertoi toiselle pareista kuiskaten jonkin tasokuvion ja värin, esim. punainen kolmio. Sen aikaa toisen oli pidettävä kädet korvillaan, ettei vahingossakaan kuulisi, mikä kuvio oli kyseessä. Sitten tämän tehtänänä oli kyselemällä selvittää, mikä kuvio toinen on. Kysymysten tuli olla ”Arvaa Kuka” -pelin mukaan sellaisia, joihin saattoi vastaja kyllä tai ei. Lopulta sitten saatiin selville ko. kuvio ja samalla tuli käytyä läpi monta väri ja tasokuvion nimeä. Tämän jälkeen vaihdettiin osia.

3. Hedelmäsaalatti tasokuvioin

Hedelmäsalaatti leikin muunnellussa versioissa lapsit saivat pesikseen jonkin tasokuvion (ympyrä, kolmio, neliö). Leikkijät seisoivat piirissä tasokuvionsa päällä ja piirin keskellä oli huutaja. Huutajan tehtävänä oli valita yksi tasokuvio ja huutaa sen nimi. Tämän jälkeen kaikki, jotka seisoivat ko. kuvion päällä vaihtoivat paikkaa. Keskellä ollut yritti etsiä itselleen paikan piiristä. Pakkaa sekoitettiin huutamalla välillä ”Kaikki vaihtaa”, jolloin jokaisen leikkijän tuli kirjaimellisesti vaihtaa paikkaa.

image

4. Liikkumistavat ja tasokuviot omalla keholla

Tämä yksinkertainen leikki auttaa varmasti muistamaan ja hahmottamaan tasokuvioita. Ensin keksitään jokin liikkumistapa, esim. pomppien kuin kengurut, minkä jälkeen leikkijät saavat lähteä liikkumaan oikealla tyylillä. Ohjaajan huutojen mukaan muodostettiin sitten joko yksin, pareittain tai ryhmässä tasokuvio.

image image

5. Geometriset kuviot

Tähän leikkiin tarvitset noin viisi metriä pitkän narun. Lapset jaettiin 4 hengen ryhmiin, jotka saivat yhden päistään yhteen solmitun narun. Ryhmäläiset tarttuivat naruun ulkopuolelta. Seuraavaksi toimittiin ohjaajan käskyjen mukaan muodostaen tasokuviota narulla. Tämä osoittautui hieman haastavaksi tehtäväksi, sillä opettajan piti jonkin verran auttaa ryhmäläisiä oikean muodon aikaansaamiseksi. Pikku hiljaa lapset ymmärsivät keskutelun merkityksen tässä leikissä ja homma alkoi sujua paremmin.

image

6. Havainnointitehtävä pareittain

Pareista toinen oli sokea ja sulki silmänsä. Toisen tehtävänä oli kuljettaa tämä sokea valitsemaansa paikkaan ja kuvailla tälle mitä on edessä/takana/ylhäällä/alhaalla. Lopuksi sokea sai avata silmänsä tarkastaa oliko saanut oikeanlaisen kuvan paikasta. Tämän jälkeen vaihdettiin osia.

image

Logiikkaa ja geometriaa

Eskarin lapset pääsivät testaamaan aivonystyröitään ensimmäisissä matikan tehtävissään. Logiikkaa ja geomatriaa käsitelleet leikinomaiset pulmatehtävät koostuivat peleistä, rakentelusta ja leikeistä. Toiminta toteutettiin pysäkein, joita oli aiheeseen liittyen kuusi erilaista. Jokaisella pysäkillä työskenneltiin pareittain, joten myös yhteistyö oli sallittua. Ensin kävimme jokaisen pysäkin läpi yhdessä, minkä jälkeen jokainen pari sai neljä minuuttia aikaa toimia kullakin pisteellä. Kokonaisuudessaan aikaa tähän käytettiin noin 45 minuuttia. Yhtäaikaa touhusi 12 lasta eli 6 paria… Tässä esittelyssä geometriset pysäkkimme:

1. Logicot

Logico-peleistä löytyy paljon mahdollisuuksia eri asioiden opetteluun ja harjoitteluun. Kaukaan eskarit pääsivät valitsemaan kolmesta lähinnä päättelyä ja hahmottamista vaativasta tehtävästä. Ensimmäisessä piti löytää vastaava geometrinen muoto, toisessa oikea kasvojen ilme ja kolmannessa – haastavassa tehtävässä tavoitteena oli löytää rakennuspalikat, joista kuvassa ollut kuvio muodostui.

image image

2. Logiikkapelit

Tällä pisteellä vaihtoehtona oli pelata joko Katamiino- tai Castle logix-peliä. Katamiinossa on montakin eri pelivaihtoehtoa. Suhteellisen helpossa variaatiossa pitää täyttää pelilauta käyttäen kaikkia palikoita eli pentamiinoja. Peliä voi helpottaa rajaamalla pelialuetta pienemmäksi. Erittäin koukuttava peli sopii kaikenikäisille. Castle logix-peli sisältää eri tasoisia tehtäviä, joita löytyy ohjekirjasta.

image image

3. Kim-leikki tasokuvioin ja värein

Tässä pelissä tutuksi tulevat väkisinkin geometriset tasokuviot eli kolmio, neliö ja suorakulmio sekä ympyrä. Kim-leikkiähän pelataan niin, että toinen leikkijä sulkee silmänsä, jolloin toinen ottaa yhden muodon pois näkyvistä. Tämän jälkeen silmänsä sulkenut leikkiä saa katsoa, mikä muoto (ja väri) on kadonnut.

image

4. Geolaudat

Geolaudalle on mahdollisuus rakentaa erilaisia tasokuvioita ja janoja kuminauhoilla. Nyt eskarilaiset saivat tutustua lautoihin tekemällä itse keksimiään kuvioita. Mielikuvitusta meiltä ainakin löytyy??

image image

5. Rakenna mallin mukaan

Opettaja oli tehnyt valmiiksi kaksi mallia multilink-palikoista. Lasten tavoitteena oli rakentaa mallin mukaan samanlainen. Tehtävä ei ollutkaan ihan helppo näin lyhyessä ajassa…

image

6. Loogiset palat

Loogisista paloista on mahdollisuus tehdä erilaisia ryhmiä ja sarjoja palojen ominaisuuksien mukaan. Tällä pysäkillä lapset saivat tutustua ja leikkiä paloilla mielensä mukaan. Niistä syntyikin mm. hienoja torneja, linnoja ja raketteja.

image image