Yhteisöllinen oppilashuolto

ESIOPETUSRYHMÄN YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTOTYÖRYHMÄ

 

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetus- ja kouluyhteisön sekä ryhmien hyvinvointia. Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen turvallisuus.

Meillä on Kaukaan koulussa (esiopetus mukaan lukien) käytäntönä, että opettaja tekee sosiogrammin ryhmälleen yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmän tapaamiseen mennessä. Sosiogrammista saatua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa luokkajakoa ensimmäiselle luokalle.

Tulemme pitämään syyslukukauden aikana ryhmän esiopettajien kanssa yhteisen palaverin, jossa käymme läpi ryhmän sosiogrammin, esiopettajien täyttämän lomakkeen luokan toiminnasta ja kuraattori Riika-Marin lapsiryhmässä teettämän kyselyn. Oppilashuoltoryhmän kokoukseen osallistuvat päiväkodin johtaja Mirja Uuksulainen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu Takala, esiopettajat Anna-Leena Nenonen ja Turo Valjakka, laaja-alainen erityisopettaja Marika Haapalainen, terveydenhoitaja Arja Hirvonen ja kuraattori Riika-Mari Holopainen. Tämä on uuden lain mukaista ns. yhteisöllistä oppilashuoltotyötä.

 

Oppilashuoltoryhmä kokoontuu 8.12.2015.